CCNA 6.0 Routing & Switching

Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) 5.0 Routing and Switching jest podstawowym kursem przeznaczonym dla osób rozpoczynających naukę technologii i protokołów nowoczesnych sieciach IT

Kurs nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany, aby uczestnicy stopniowo poznawali protokoły oraz ich implementację w urządzeniach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows.

Proponowane szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu CCNA Composite 200-125, który potwierdza wiedzę i umiejętności projektowania, wdrażania i zarządzania niewielkimi sieciami IP.

Kurs CCNA 6.0 składa się z 4 "semestrów" które obejmują następujące zagadnienia:

typy i podział sieci, media stosowane w sieciach, podstawy przełączania w sieci LAN, sieci VLAN oraz trakty, sieci bezprzewodowe, adresacja IPv4 oraz IPv6, ruting między sieciami, protokoły rutingu: RIP, EIGRP, OSPF jedno i wielo obszarowy, wyznaczanie tras pakietów IP, technologie sieci rozległych: Frame Relay, NAT, DHCP, zarządzanie i konfiguracja urządzeń z systemem IOS, zabezpieczanie urządzeń sieciowych, tunele VPN, listy kontroli dostępu ACL, wdrażanie polityki bezpieczeństwa sieci.

Proponowany kurs realizowany będzie według nowego, rozszerzonego zakresu (rozszerzonego m.in.o zagadnienia CDP, LLDP, NTP, VTP, HSRP, eBGP, SPAN, QoS, wirtualizacja, sieci SDN). Do momentu przygotowania nowych materiałów przez Akademię Cisco, zagadnienia do nowego egzaminu będą prezentowane w ramach kursu CCNA 5.0 oraz dodatkowego kursu kursu uzupełniającego - Bridge 6.0 course.
Docelowo pełny cykl szkolenia przygotowuje do egzaminu Cisco Certified Network Associate (CCNA 200-125), obowiązującego od 20 sierpnia 2016r.

Lista zagadnień kursu CCNA 6.0

Kurs realizowany jest formalnie przez Fundację ALTERnacja. Zajęcia dydaktyczne planowane są w godzinach 16.00-21.30 w czwartki Harmonogram kursu

Rekrutacja na kurs CCNA 5.0/6.0 trwa do 24 października - pozostały tylko 2 miejsca!

Cena: 2.400 za cały kurs, płatne w dwóch równych ratach.

Zgłoszenia mailowo: zmudzinski@ukw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

     

FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 2019r.